Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ArtEden Lucyna Kaźmierska z siedzibą w Dachowej

przy ul. Rumiankowej 5, 62-023 Dachowa, działająca na podstawie wpisu do rejestru CeiDG.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych: [email protected]

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podane dane są niezbędne do realizacji sprzedaży produktów. Bez podania wymaganych danych osobowych świadczenie sprzedaży produktów nie będzie możliwe.
 2. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu są przetwarzane w sposób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „GDPR”.
 3. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innym podmiotom na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.:
 • podmioty świadczące usługi dostawy produktów
 • podmioty świadczące usługi płatności online
 • podmioty współpracujące z serwisem w celu realizacji umowy zakupu.

       4. Administrator przekazuje podmiotom trzecim dane w zakresie pozwalającym jedynie na realizację umowy sprzedaży. W szczególności Administrator informuje, że odbiorcami danych są upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe.

3. Dane dla celów marketingowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f ustawy GDPR.
 2. Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

4. Prawa użytkownika serwisu

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
 2. Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

5. Czas przechowywania danych użytkownika

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację zamówień na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.
 2. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

6. Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
 4. Utrzymania sesji po logowaniu,
 5. Statystycznych, analitycznych i marketingowych zapamiętujących preferencje użytkownika.
 6. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 7. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Administrator oświadcza, że stosowane przez niego pliki cookies są zgodne z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.1445) wdrażającej wymogi dyrektywy UE 2009/136/WE zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE. W szczególności pliki te nie powodują zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Pliki cookies służą również obsłudze reklam prowadzonych za pomocą google adwords oraz google analytics, a zwłaszcza reklam remarketingowych oraz remarketingu dynamicznego. Każdy użytkownik może zrezygnować z zamieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

7. Rejestry systemowe – logi serwera

 1. Serwis przechowuje dane o niektórych zachowaniach użytkownika.
 2. Dane te są przechowywane w warstwie serwerowej i wykorzystywane są wyłącznie w celu administracji serwisem i sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych
 3. Dane powyższe nie stanowią zbioru danych osobowych.

8. Środki techniczne

     Administrator stosuje środki zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych użytkowników przez osoby nieuprawnione

Śledź nas na Facebooku

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć