Kategorie

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
(wyciąg z regulaminu sklepu)

27. Zamawiający może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty, kiedy weszedł w posiadanie przedmiotu umowy. odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Wyjątkiem są umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


28. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres ul. Rumiankowa 5; 62-023 Dachowa lub pocztą elektroniczną na adres sklep@arteden.pl). 
a) Zamawiający może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (link), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
b) Po otrzymaniu oświadczenia prześlemy Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
c) W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

29.  Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.